En äldre luft/vatten från Daikin utbytt, till ny som synes trogen Daikin kund.
Nya luft/vatten har kompletterats med volymtank från Borö samt fullflödes magnetitfilter från DEBE och energieffektiv cirkulation pump Perfecta även den från DEBE.
Grymt tyst och energieffektiv anläggning.