Toshiba. Leading Inovation

Toshiba grundades 1875 och består idag av mer än 740 företag med 200 000 anställda med en spridning över hela världen. Den årliga omsättningen överstiger 63 miljarder USD. Toshiba har sitt huvudkontor i Tokyo Japan.

Principer för företags- och samhällsansvar finns i kärnan av Toshibas affärsstrategi och verksamhet. Dessa rymmer filosofi och policy, drift, aktieägarengagemang, sociala prestationer och företagets medborgaransvar. Värden som respekt för mänskligt liv, miljömedvetenhet och uppfyllande av rättsliga krav är integrerade i vår dagliga verksamhet i vår roll som företags medborgare på jorden.

Så tycker vi på TL Service

Vi har jobbat med Toshibai många år. Vi säljer och installerar Toshiba som Luft/Luft.

Hör av dig till oss så snackar vi mer om just Toshiba och vad dom kan erbjuda till dig.

Läs mer hos Toshiba

Läs mer om Toshibas Värmepumpar