Glöm inte serva er värmepump. Vi rekommenderar ca vart 3e år för att bibehålla effekt, kapacitet & verkningsgrad!
Vi gör en 3/4-stegs service med högtryckssprutor kraftigt avfettande medel, renspolas samt avslutar med ett bakteriedödande efterbehandlingsmedel.