Risker med en felaktig installation av luft/luftvärmepumpar;

  • Kan leda till läckage av köldmedier, som är växthusgaser som påverkar den förstärkta växthuseffekten.
  • Läckage av köldmedier kan ge svåra skador på ögon och hud. Likvärdig en brännskada.
  • Fuktskador.
  • Utebliven energivinst. Därför ska installation genomföras på ett fackmannamässigt sätt. Rätt utrustning och kunnande gör att vakuum uppnås och rätt tryckförhållande i aggregatet uppnås.
  • Om aggregatet installerats felaktigt riskera köparen att själv stå för kostnaden. Det är osäkert om tex försäkringen gäller när en installation inte utförts enl gällande regler.