From 3/10 ska alla garantiärenden på Er Robomow ske på verkstan i Ryssby.

Garantiärenden som sker hemma hos Er blir en merkostnad, löpande.